Nginceng anu

Tole, anake Romlah, mlayu menggos-menggos mlebu omah nggoleki ibuke.

"Buuuk . .Ibuuuuk...!!!" jare Tole ambek nungkul ibuke.
"Opoko Le, kon kok koyok diuber celeng . .?" takon Romlah.
"Bu aku mari mergoki Bapak ambek Yuk Jah wong loro . . ." jare Tole ambek menggos-menggos.
"Sik tak la, alon-alon lek cerito, longgo sing nggenah dhisik .." jare Romlah ngayemno anake.
"Ngene lho Buk, pas aku dhulin nang omahe Kelik, aku ndhelok Bapak mlebu nang omahe Yuk Jah." jare Tole.
"Wis wis Stop ! Stop ! Stop!, ceritone disimpen dhisik ae.  Lek Bapakmu teko, ceritone lagek diterusno.  Aku pingin weruh reaksine Bapakmu. "jare Romlah.

Sorene Muntiyadi mulih wis dienteni Tole ambek Romlah.
"Ayok Le, age ndhang cerito nak" jare Romlah.

"Pas aku dhulinan nang omahe Kelik, moro-moro aku ndhelok Bapake mlebu nang omahe Yuk Jah. Aku timik-timik nututi Bapake, terus nginceng seko jendelo. Aku ndhelok Bapak terus sayang-sayangan ambek Yuk Jah. Mari ngono aku .... wis gak wis aku gak wani nerusno . ." jare Tole.

Romlah penasaran, Muntiyadi gemeter tegang.
"Ojok wedhi ambek Bapakmu, ayo age terus no.  Mari ngono Bapakmu lapo ambek Yuk Jah !!" Romlah mekso anake.

Mari dipekso-pekso akhire Tole nerusno ceritone
"Mari ngono Bapak ambek Yuk Jah dulinan jaran-jaranan koyok  . . . koyok  . . .” Tole mandeg maneh gak wani ngomong.

“Lho ayo  terusno ojok wedhi, koyok opo ayo sing jelas “ Romlah mbentak anake maneh.

Akhire Tole wani nerusno maneh.

“Koyok Ibu ambek om Gempil mbiyen . . ."