Kategory Asals

Dibuat untuk melabeli semua tulisan yang berbentuk asal, karena asal disini menjerumus kepada cerita ngakak maka mode ngakak on... oh iya semua artikel asals diambil dari buku, cerito suroboyoan,, license credit nya pengantar buku itu...

Kata pengantar
Derek-derek sedoyo,

Sumber cerito jilid telu iki sik pancet njagakno seko wong mblakrak, dhadhi lek onok wong cangkruk tak tunggoki. Biasane iku ceritone metu lek pas karambol, adu jangkrik, mantenan utowo sunatan. Kapanane aku tau keliru, tiwas tak belani ndhodhok sampek kembung tibake wong nggrandong, mulakno kok nggremeng kabeh.
Mari njajah ndeso disosor meri, ben omah tak enggoki, jilid telu iki akhire mari. Ceritone sembarang kalir tak cuampur dhadhi siji. Mugo-mugo ae sik pancet mujarab kanggo nambani bojo utowo pacar sampeyan sing lagi menderita nyaprut mbetutut.

Suwun
Budhi Santoso
Paiton, Desember 2002


Hak Cipta
Ngguyu iku termasuk salah siji hak asasine menungso, dhadhi gak perlu mbayar. Aku gak masalah lek bukuku iku nyebar nang endhi ae, tapi lek onok wong sing sampek wani ngomersilno, tak dungakno ngguyu pitung turunan gak isok mingkem.